آزمون انیاگرام

آزمون انیاگرام

آزمون انیاگرام

” آزمون انیاگرام “ حاصل کارهای عرفانی گورجیف است که توسط فیلسوف معتقد به تصوف گورجیف، اسکار ایجارنو معروف و گسترش یافته است. انیاگرام نیز یکی از مدل‌های تیپ‌شناسی مورد استقبال در محیط حرفه‌ای است، درحالی‌که هیچ پایه علمی و آکادمیکی ندارد. اما بنابر  قول معروف در فلسفه شما در مقام شکار (نظریه پردازی) آزاد هستید ولی در مقام دفاع باید به متد (علمی-فلسفی) وفادار بمانید. در تیپ‌های نه‌گانه انیاگرام یا انیاتایپ هر تیپ شخصیتی دچار تثبیت در یک موضوع یا همان ترس نهادین است.

شناخت ویژگی‌های تیپ‌های شخصیتی انیاگرام موارد استفاده متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از: خودآگاهی، و خودشناسی روشن و عمیق‌تر و آشنایی با مسیر رشد و تکامل سازی هر سنخ شخصیتی، آموزش پیش از ازدواج که بهوسیله آشنایی با قالبهای فکری و حسی طرفین منجر به انتخاب آگاهانه و مناسبتری میشود، زوج‌درمانی از طریق شناخت کامل و عمیق همسر، آموزش و راهنمایی در انتخاب شغل به‌وسیله آشنایی با تمایلات شغلی هر سنخ شخصیتی و همچنین در روابط مشاوره‌ای به مشاوران کمک می‌کند که به مرکز توجه مراجعین پی برده و آنها را با ساختار خصوصیاتشان، راهکاری سازش و حرکت به بهترین سطح از تیپ شخصیتی خود آشنا سازند.

آزمون شخصیت انیاگرام

  آزمون تشخیص شخصیت انیاگرام توسط دو روانشناس به نامهای ریزو هادسون که

در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ تهیه گردیده است و حسینیان و همکاران (۱۳۹۱)  روایی و

پایایی آن را پس از ترجمه مناسب اعلام کرده اند.

تئوری انیاگرام یا تیپ های نه گانه (در شکل فعلی آن) در واقع ترکیبی از عرفان شرقی

و روانشناسی مدرن است. هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت ابعاد

شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیشتر انسان بوده است. زیرا

جورجیوف بر این باور بود که تا انسان خود را به درستی نشناسد، قادر به کمک به خود

و نیز کمک به دیگران نخواهد بود. او انسانها را به نه تیپ شخصیتی تقسیم می کند که

بیشتر بخوان بیشتر بدان  نی نی سایت شوهر حسود

هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جاری حسود من نی نی سایت x بخوانید...