دلم رمیده لولی

دلم رمیده لولی

دلم رمیده لولی

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز

دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

فدای پیرهن چاک ماه رویان باد

هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز

فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی

بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی

که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز

بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت

که در مقام رضا باش و از قضا مگریز

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز تفسیر

 ١- دلم آواره لولی صفت و شوق آفرینی است که وعده های دروغ می دهد و عاشق کش و نیرنگ باز است.

۲- هزاران لباس پرهیزگاری و خرقه پارسایی فدای پیراهن چاک خورده زیبارویان مهرو باد.

 ۳- نقش خال تو را با خود به گور خواهم برد تا از خال تو، خاک گور من آمیخته با بوی خوش عبير شود.

 ۴- فرشته از حال و هوای عشق نا آگاه است، پس ای ساقی، جامی بخواه و خاک آدم را با گلاب، بیامیز.

۵- بر کفن من، پیاله شراب ببند تا صبح قیامت، به یاری شراب، هراس روز رستاخیز را از دل دور کنم.

۶- فقیر و بی چیز و مجروح به آستانه ات آمدم، مرحمتی کن زیرا که جز دوستی با تو، هیچ دستاویز و بهانه ای برای وصال ندارم.

 ۷- بیا زیرا که آواز دهنده غیبی دیشب به من گفت که خشنود باش و از تقدیر الهی، فرار مكن.

۸- ای حافظ، اگر به معشوق نرسیدی، وجود خود تو مانع بوده است، زیرا که هیچ چیز مانع عاشق صادق و معشوق نیست.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  مرا مهر سیه چشمان

شعر و ادب

دل رمیده لولیدلم رميده لوليدلم رميده لولي وشيستدلم رمیده لولیدلم رمیده لولی وشی استدلم رمیده لولی وشی ستدلم رمیده لولی وشیست شورانگیز hafezdivanدلم رمیده لولی وشیست شورانگیز تفسیردلم رمیده لولی وشیست شورانگیز شجریانمعنی دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم x بخوانید...