جنین می تواند در تمام دوران بارداری در موقعیت های مختلف قرار گیرد و این اشکالی ندارد. اما تنها زمانی که به سه ماهه سوم و آخر می رسید، وضعیت جنین در رحم شما بیشترین اهمیت را خواهد داشت. وضعیتی که جنین شما در پایان دوره بارداری در آن قرار می گیرد به احتمال زیاد نحوه وارد شدن او به جهان خواهد بود.

از بین موقعیت های مختلفی که جنین شما می تواند در آن مستقر شود، وضیت سفالیک در هفته ۳۶ بهترین وضعیت محسوب می شود. ادامه مطلب را  در هلث کده بخوانید تا درباره آن بیشتر بدانید.

اگر جنین شما در رحم حرکت می کند، نشانه خوبی است زیرا به شما می گوید که فرزندتان رشد خوبی دارد. جنین حدوداً در ۱۴ هفتگی شروع به حرکت در شکم می کند و اولین حرکات آنها معمولاً “سریع شدن” یا “بال زدن” نامیده می شود. درحقیقت وضعیت سفالیک یا بریچ در ماه های آخر تعیین می کند که به چه روشی زایمان خواهید کرد.