شاه شمشاد قدان

شاه شمشاد قدان

شاه شمشاد قدان

شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت

گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان

تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود

بنده من شو و برخور ز همه سیمتنان

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز

تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری

شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد

گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل

مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم

که شهیدان که‌اند این همه خونین کفنان

گفت حافظ من و تو محرم این راز نه‌ایم

از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان

معنی

١۔ سلطان شمشادقدان و شهریار شیرین دهنان که با مژگان خود قلب همه پهلوانان صف شکن را می شکند …

۲۔ مست از کنارم گذشت و بر من بینوا نگاهی انداخت و گفت: ای فروغ دیده و روشنی بخش تمام شاعران شیرین سخن ..

 ٣. تاکی می خواهی تهیدست و فقیر باشی؟ بنده من باش که گویی از همه دلبران سیمین بدن، نصیب و بهر ه ای برده ای

 ۴- تو از ذره، کمتر نیستی، پس تنزل مكن و عشق بورز تا بدین ترتیب رقصان و چرخان به سرا پرده آفتاب برسی.

۵- بر کار دنیا اعتماد مکن و اگر جامی شراب داری برای شادی و سلامت آنان که اندامی لطیف و پیشانی پرفروغی چون ناهید دارند بنوش.

۶- مرشد و راهنمای باده نوش من که روانش شاد باشد، به من گفت که از هم صحبتی با پیمان شکنان، اجتناب کنم.

 ۷- به دامان دوست توسل بجو و از دشمنان پیوند ببر، مرد خدا شو و آسوده خاطر از آسیب اهریمنان، از کنارشان بگذر.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع

۸- سحرگاهان با باد صبا در باغ لاله میگفتم که این همه خونین کفنان، شهیدان چه کسی هستند؟

۹- حافظ گفت که من و تو، محرمان این راز نیستیم پس دیگر از اینان مگو، از شراب سرخگون و دلبران شیرین دهان بگو.

شعر و ادب

شاه شمشاد قدانشاه شمشاد قدان اصفهانیشاه شمشاد قدان تفسیرشاه شمشاد قدان خسروشاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنانشاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان تعبیرشاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان تفسیرشاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان شجریانشاه شمشاد قدان راسخونشاه شمشاد قدان عقیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت x بخوانید...