شخصیت هادس

شخصیت هادس

شخصیت هادس

شخصیت هادس یا آرکتایپ هادس خدای مرگ و جهان دیگر و خدای دنیای زیرین و خدای ارواح و خدای ثروت های عمیق درونی است. او برادرِ زئوس و پوزیدون است. کلاهیداشته که وقتی آن را بر سر می گذاشته، نامرئی می شده و به ندرت از دنیای زیزین خارج می شده است. او خدای خلوت گزینی و گوشه نشینی است. آرکیتایپ هادس در نیمه دوم زندگی به بعد رشد می کند وقتی که به عمق بیشتر نیاز داریم. خیلی وقت ها ما به سرزمین هادس می رویم، سرزمین هادس سرزمین افسردگی است و در شکست ها و ناکامی ها و در بیماری ها و هر جایی که ناکام می شویم هادس را ملاقات می کنیم و پیام و درس اتفاق را به ما نشان می دهد که بتونیم آن را به شیرینی تبدیل کنیم.

شخصیت هادس چیست

ممکن است از ابتدا کهن الگوی هادس در شخصی وجود نداشته باشد و بر اثر یک اتفاق در او بوجود بیاید. وقتی از بهشت زندگی رانده می شویم و به جهنم افسردگی وارد می شویم، هادس را ملاقات می کنیم.

سرزمین هادس، سرزمین آگاهی و رشد است و با خودش تجربه و درس و آگاهی و چشم می آورد. با هر حادثه، فقدان یا از دست دادن به سرزمین هادس می رویم و هادس باعث می شود که درس بگیریم. سرزمین هادس برای درس گرفتن است، نه ماندن. کسانی که در هادس می مانند باید معالجه شوند.

ما با مُردن در رَحِم مادر، به دنیا می آییم و متولد می شویم. روزِ تولدمان روزِ به دنیا آمدن در این دنیا است و روزی که به این دنیا می آییم. حال اگر آدمی در این دنیا بمیرد تمام می شود؟ خیر، چون یک سری آدم در سرزمین هادس منتظر او هستند و تولد او را جشن می گیرند: تولدِ مرگ.

بیشتر بخوان، بیشتر بدان

بیشتر بخوان بیشتر بدان  تخلص سایه

شخصیت هادس در روانشناسی

چهره هادس زشت است چون یک چهره حقیقی است. آیا ما حاضریم با چیزی بی ماسک روبرو شویم؟ خیر، ما معمولا” خودمان را هم با ماسک می بینیم.

آیا ما می خواهیم پیامِ هادس را بگیریم؟ اگر نخواهیم ارابه هادس به سراغ ما می آید و ما را می دزدد، همانطور که پرسفون را دزدید.

هادس ما را به یک وسوه می کشاند اما این وسوسه از جنس آگاهی است نه از جنس شیطان. اگر ما ارزشمندی های او را بفهمیم می توانیم به دیدار خودمان برویم نه اینکه حتما” یک اتفاق بیفتد و به دنبال آن مجبور شویم به سمت او برویم.

تیپ شخصیت هادس

  • خیلی درونگرا هستند
  • خیلی متفکر هستند و ساعت ها می توانند تفکر کنند و از این تفکر لذت می برند
  • ظاهر خشک و عبوسی دارند و در ارتباط برقرار کردن ضعیف هستند

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خلبان جهانبانی x بخوانید...