شکست عشقی ایوب قلعه

شکست عشقی ایوب قلعه

شکست عشقی ایوب قلعه


شکست عشقی ایوب قلعه

در این پست از هلث کده می توانید اهنگ شکست عشقی ایوب قلعه را دانلود کرده و متن این ترانه زیبا را مشاهده کنید. برای دانلود به انتهای مطلب بروید.

دانلوداهنگ شکست عشقی ایوب قلعه

متن اهنگ:

هی چومان روشن چه عجب جواو دای

هر دفعه قط کردی انگار خراو دای

ارای چه ترسی یعنی و صدام شک دری

بایدیش قطع بکی یادت چیه حق دری

جواومان بیه خو غریبه نیه منم شما و زهر مار خو عطیقه کیه منم

مه ارای تو خوب بیم ایجو گردم گن نکه

قصه م تمام نیوه یه دقه بوسیه قطع نکه

گرد تونم تو که چشتی و لیم نیشتی و لیم جز یه جسد

تو که مال ای قصیه نیود بیخود هاتیده وسط

گن کردم همه جوره و آیین تو دل دام

مشکلت قیافه بی یا ماشین مدل بان

کسی که دلد و دیند برد یکی دو سه ماه تر گری خفی

اوه که مه دیمه و تو بهتریش و نوای چویلی کفی

دیونم او روزیلی که روزگارد ورق خوی خیلی بدبختی عق حالم و لید و یک خوی

بوخش هرچی داغ کردیه دلم یه دفعه گشتی پس دام

به لحظه عصبی بیم کنترلم و دس دام

جات خالی چند وقتیگه خنه داره حال و روزم

عکست دیونم و کز کمه گوشی مال و سوزم

هرکسی حالم دیونی ایوشی افسرده بیمه

خومیش نیه زانم غیر از بدی و تو چه دیمه

که هنوزیش یه دنیا خاطره س هر عکس تو

مه نیه تیونم ترکت کم کاملا بر عکس تو

***********

چنی وتم ترکم نکه وی دل داغانه نچو

وتم مه بی تو نیهتیونم دق کم اراد نه نه نچو

هرکه هرچی و پید کردیو گشتی و سرم هاوردی

تو تواستی مه شیت بکی آخری کار خود کردی

**********

هی دل مه هی ایجو یه عالمه غم داشت

و ناو ای همگه ی غمه شکست عشقی کم داشت

بیشتر بخوان بیشتر بدان  شکست عشقی افراد معروف

که اویش و لطف تو گنجوری آشکار بی

خومانیم با معرفت گنجور دلم شکانی

فک کی جز تو کسی ارای مه نیه نه خو هست

خود زانی دور و ور مه هی جور تو فره س

فقط بیوش و عشق ای عاشقده چه هیشتی

کسی که و خاطرت تا مرز خود زنیش چی

چه و پید کردیوم آخه که ایجو عقده داشتی

اعتراف بکه بیونم چند نفر جز مه داشتی

صفا کی ای روزیله خیانت خوشه نه

ثابت بی وجود تو پر قل و غشه نه

فایده نری هیز نیه گری هر که خوی و خو داس

و تو امیدی نیه خدایش منیش گوراس

حلال کم هرچی ای مجنونده عذاو دای

مه قصه م تمام بی ممنونم که جواو دای

دانلود شکست عشقی ایوب قلعه

برای دانلود کلیک کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نی نی سایت رمانتیک x بخوانید...