برای آنکه جدول به خوبی حل شود٬علاوه بر اطلاعات عمومی و دانستن لغات که قبلا آمده است ابزاری هم دارد که عبارت است یک مداد مشکی و یک پاک کن.

البته توصیه می کنیم که با خودکار جدول حل نکنید . اما حل کننده جدول جای دارد که به هنگام شروع به حل٬ باید ابتدا شرح را با تانی بخواند و اگر یقین نمود که کلمه را پیدا کرده آن را در خانه های جدول قرار دهد و اگر شک دارد حروف را به نرمی و با مداد بنویسد ٬ تا بعدا آن را با مداد  سیاه تر کند و اگر نمی داند از آن رد شده و شرح بعدی را بخواند. وقتی ردیف افقی تمام شد ٬ به ستون عمودی بپردازد و این کار را چندین بار تکرار کند تا کلیدی در خانه های جدول به وجود آید که تا اینجا بعضی از خانه ها پر شده و بقیه را می تواند به همین شکل با کمی تفکر پر کند .

برای آنکه بتوان سریعا به حل جدول همت گماشت حل کننده جدول باید تا دو ماه بر روی کار یک طراح کار کند . تا با ذهنیات طراح آشنا گردد. البته برای حل جدول تسلط به فرهنگ لغات نیز ضروری است چون با پیدا کردن فرهنگ لغات اندک اندک کلمه و معانی آن در مغز جای می گیرد و کلمات و اصطلاعات بیشتری فرا گرفته میشود . که حتی میتوان در محاوره های اجتماعی نیز برای چاشنی صحبت از آن استفاده کرد . ضمنا اوقات فراغت شمارا نیز پر کرده و ذهن را تقویت می کند.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  علائم بارداری روز نهم