فرق مازوخیسم با سادیسم

فرق مازوخیسم با سادیسم

فرق مازوخیسم با سادیسم

فرق مازوخیسم با سادیسم  انحراف مازوخیسم یا شهوت خودآزاری نقطه ی مقابل انحراف زناشویی سادیسم است .

یک فرد سادیک از آزارو اذیت کردن به دیگران لذت  زناشویی می برد ، اما یک انسان

مبتلا به مازوخیسم از عذاب و شکنجه وارد شدن به خودش لذت  زناشویی کسب می کند .
کانون اصلی این نابهنجاری  زناشویی ، عمل تحقیر شدن، کتک خوردن، به بند کشیده

شدن یا رنج بردن به گونه ای دیگر است اعمال آزار خواهانه ای که ممکن است از

شریک  زناشویی خواسته شوند مشتمل بر مهار کردن ، بستن چشم، لگد مال کردن،

سیلی زدن، تازیانه زدن، کتک زدن، دادن شوک الکتریکی، بریدن وتحقیر کردن است .


فروید معتقد است که، آزارخواهی، ناشی از برگشت تخیلات تخریبی به طرف خود

است . اینگونه افراد ممکن است در دوران کودکی تجاربی داشته اند که آنهارا متقاعد

کرده است که درد کشیدن پیش شرط لذت  زناشویی است .

بیشتر بدان، بیشتر بخوان

 


ماهیت تخصصی فعالیتهای  زناشویی و تمایل برخی افراد سادومازوخیست به ملاقات کردن با کسانی که ترجیحات  زناشویی مشابهی دارند، آنها را به سمت پیوستن به سازمانهایی می کشاند که برای ارضا کردن نیازهای آنها تدارک دیده شده اند مثل انجمن (( تیل یولنشپیگل )) در نیویورک سیتی یا انجمن (( یانوس)) در سانفرانسیسکو . فعالیتهایی مانند بریدن، سوراخ کردن، انقیاد وشوک دهی می توانند خطرناک باشند و این خطر، احساس برانگیختگی سادومازوخیستها را بیشتر می کند . در حالت افراطی تر، فرد ماسکی را به صورت می زند یا کیسه ی پلاستیکی روی سر می کشد ، حلقه ی طنابی را به گردن می اندازد ، یا گازنیترات استنشاق می کند که موجب خفگی می شود.

سادیسم یا دیگر آزاری


سادیسم عبارت است از وارد کردن رنج و آزار زناشویی یا روانی به شخصی دیگر به منظور حصول تحریک زناشویی .دیگر آزاری با احساس لذت زناشویی از راه ایجاد درد در دیگران و تماشای صحنه ی ایجاد درد در دیگران همراه است . اهانت ، کتک زدن ، زخمی کردن و حتی کشتن از جمله اعمالی است که د فرد سادیسم لذت زناشویی ایجاد می کند .

بیشتر بخوان بیشتر بدان  سادومازوخیسم چیست

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیمیتر x بخوانید...