قلمه زدن شفلرا در آب

قلمه زدن شفلرا در آب

قلمه زدن شفلرا در آب

شفلرا یا گل پنجه ای (پنجه گربه ای، پنجه کلاغی) یکی از انواع گلهای مقاوم و زیبای آپارتمانی است که در صورت شرایط مساعد نگهداری، رشد مطلوبی خواهد داشت. با این وجود، پس از مدتی برگهای آن شروع به ریختن می‌کند و به شکل تنک و پراکنده در میآید که این زمان بهترین موقع برای تکثیر شفلرا به شمار می‌رود. گل شفلرا به سه روش کاشت از طریق بذر،

قلمه زدن انتهای ساقه و قلمه ساقه ای، قابل تکثیر است.

قلمه زدن شفلرا در آب

ابتدا از ساقه های سالم و بدون آفت گیاه، قلمه های ساقه ای و یا انتهایی را به طول ۸ تا ۱۰ سانتیمتر، با قیچی باغبانی جدا

کنید.

برگ های اضافی و زائد قسمت پائین قلمه ها را جدا کنید.

لازم است برای ریشهدهی آسانتر و سریعتر گیاه، انتهای قلمه ها را در پودر هورمون ریشه زایی قرار دهید.

هر کدام از قلمهها را در گلدانی با قطر دهانه ۶-۹ سانتیمتر، حاوی ماسه بکارید. (قلمه زدن شفلرا در آب نیز امکانپذیر است اما

در خاک گلدان بهتر ریشه می‌دهد.)

روی گلدانها را جهت حفظ رطوبت و ایجاد شرایط گلخانهای با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید.

دمای محیط نگهداری گیاه را روی ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتیگراد تنظیم کرده و قلمه‌ها را دور از تابش مستقیم نور خورشید بگذارید.

در زمان قلمه زدن شفلرا، لازم است، خاک مرطوب باشد، البته توجه داشته باشید، خیس بودن زیاد از حد خاک و ایجاد حالت

غرقابی، باعث فساد ریشه می شود.

تا زمانیکه در بالای قلمه انتهایی ساقه یا زاویه بین برگ و ساقه در قلمه ساقه‌ای رویش جدید ظاهر شود، شرایط محیطی ذکر

شده در بالا را حفظ کنید.

بعد از گذشت یک ماه از قلمه زدن شفلرا، ساقهها شروع به ریشهدهی می‌کنند.

پس از یک ماه که ریشه دهی انجام شد، کیسه پلاستیکی را از روی قلمه بردارید.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  قلمه زدن شفلرا + فیلم

گیاه را به گلدانی با خاک مناسب و قطر دهانه ۱۳ سانتیمتر منتقل کنید. در هنگام انتقال توجه داشته باشید، ریشههای گیاه

آسیب نبیند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیکلامن x بخوانید...