قلمه زدن گل کاغذی را می توان کاری دشوار نامید. زیرا گل کاغذی حساسیت های بسیاری دارد و اکثر افراد در قلمه زدن آن با شکست رو به رو شده اند. اما با دانستن نکات آن می توانید به خوبی گل کاغذی را در منزل خود تکثیر کنید. در ادامه …

قلمه زدن گل کاغذذی را می توان کاری دشوار نامید. زیرا گل کاغذیی حساسیت های بسیاری دارد و اکثر افراد در قلمه زددن آن با شکست رو به رو شده اند. اما با دانستن نکات آن می توانید به خوبی گل کاغذی را در منزل خود تکثیر کنید. در ادامه با ما همراه باشید.

آموزش قلمه زدن گل کاغذی در منزل :

گل کاغذی به روش خوابانیدن، قلمه  زنی و همچنین کوپیوند ( پیوند جوانه) قابل تکثیر است.

برای قلمه زنی باید شاخه ای را انتخاب کنید به بیش از یک سال داشته باشد. طول شاخه ی انتخابی بین ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر باشد. تعداد گره ها در این شاخه بسیار مهم است. برای قلمه زنی بهتر است شاخه بیش از ۴ گره داشته باشد.

بیشتر بدان، بیشتر بخوان 

در گره ها هورمون های ریشه زایی بیشتری نهفته است در نتیجه به ریشه زایی بهتر قلمه کمک می کند.
برگ ها و گل های روی شاخه از ریشه زایی جلوگیری می کنند، بهتر است در ابتدا از جدا کردن تمامی برگ ها و گل ها مطمئن شوید.
همانند اکثر قلمه ها برش باید زیر قلمه و به صورت مورب باشد.

قلمه زدن در تابستان

تهیه و ریشهدار کردن قلمه گل کاغذی برای افرادی که در امر باغبانی مبتدی هستند کمی مشکل است چرا که این گل نیز همانند گل بنجامین سخت ریشه میدهد و در خیلی از مواقع قلمهها دچار پوسیدگی میشوند. برای اینکه قلمه گل کاغذی شما به خوبی گرفته و به راحتی بتوانید گیاه خود را تکثیر کنید مراحل زیر را انجام دهید.

موقع قلمه زدن گل کاغذیی

  • ساقه های سالم، بدون آفت و قوی گیاه را برای گرفتن قلمه انتخاب کنید. ساقه مورد نظر بایستی حداقل 4 گره داشته باشد و ضخامت آن به اندازه یک مداد وآن طول ۵ تا ۱۵ سانتی متر باشد.
  • قلمه انتخابی، باید جوان باشد و اگر گیاهتان چوبی است یکی از شاخههای جوان و با چوب نرم آن را انتخاب کنید. در بعضی منابع امده است چنانچه، در بهار یا تابستان قلمه زدن گل کاغذی را انجام میدهید، قلمه را از چوب نرم انتهای ساقه تهیه کنید و اگر زمان تکثیر پاییز و زمستان است قلمه را از چوب سخت تهیه کنید.
  • بهترین محل قطع قلمه، درست در زیر گره است. گره محل اتصال برگ به ساقه است و منطقهای است که احتمال ریشه دهی در آن بیشتر است . برش را به صورت مورب و در پایین گره انجام دهید.