چرا قدم کوتاهه؟

هلث کده در این مقاله دلیل کوتاهی قد را بررسی کرده و میانگین قد در اکثر کشورها را به نمایش میگذارد.

کوتاهی قد

بیشتر آنهایی که کوتاه‌قد هستند بیماری خاصی ندارند، بلکه والدین کوتاهی دارند یا تأخیر رشد دارند و در بزرگ‌سالی به قد مناسب می‌رسند.

دیابتی که در دورهٔ کودکی آغاز شود باعث کوتاه‌قدی می‌شود، اما تشخیص به‌موقع و درمان از شدت کوتاهی قد می‌کاهد.

قد انسان عبارت از فاصله کف پا تا روی سر هر شخص در حالت ایستاده و عمودی است. عوامل مؤثر مربوط به قد و افزایش قد، ژنتیکی،تغذیه و محیطی می‌باشد.رشد قد معمولاً تا ۲۰، ۲۵ سالگی ادامه دارد مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا در صد سال اخیر داشته‌اند، تغذیه پرکالری (گوشت و لبنیات) و ژنتیک در بلندقدی مؤثر هستند. تاکنون حدود ۱۸۰ ژن شناخته شده‌اند که در اندازه قد نقش دارند.

میانگین قد در جهان

کشور/منطقهمیانگین قد مردان
(بر حسب متر)
میانگین قد زنان
(بر حسب متر)
نمونه جمعیتی /
گروه سنی
روش اندازگیریسال
آرژانتین۱٫۷۴۵۱٫۶۱۰۱۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۱–۱۹۹۸
استرالیا۱٫۷۴۸۱٫۶۳۴+۱۸اندازه‌گیری شده۱۹۹۵
استرالیا۱٫۷۸۴۱٫۶۴۵۱۸–۲۴اندازه‌گیری شده۱۹۹۵
اتریش۱٫۷۹۶۱٫۶۷۱۲۱–۲۵گزارش شده توسط خود افراد۲۰۰۲–۱۹۹۷
آذربایجان۱٫۷۱۸۱٫۶۵۴+۱۶اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
بحرین۱٫۶۵۱۱٫۵۴۲+۱۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۲
بلژیک۱٫۷۹۵۱٫۶۷۸۲۱–۲۵گزارش شده توسط خود افراد۱۹۹۷–۲۰۰۲
بولیوی – قوم آیمارا۱٫۶۰۰۱٫۴۲۲۲۰–۲۹اندازه‌گیری شده۱۹۷۰
برزیل۱٫۷۰۷۱٫۵۸۸+۱۸اندازه‌گیری شده۲۰۰۸–۲۰۰۹
برزیل۱٫۷۳۱۱٫۶۱۱۲۰–۲۴اندازه‌گیری شده۲۰۰۸–۲۰۰۹
کانادا۱٫۷۳۶۱٫۵۹۵+۲۵اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
کانادا۱٫۷۶۰۱٫۶۳۳۲۵–۴۴اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
آلپ دیناری۱٫۸۵۶۱٫۷۱۰۱۷اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
استونی۱٫۷۹۱۱۷۲۰۰۳
فنلاند۱٫۸۰۰۱٫۶۶۰۲۵–۳۴گزارش شده توسط خود افراد۲۰۰۴
فرانسه۱٫۷۴۱۱٫۶۱۹+۲۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۱
فرانسه۱٫۷۷۰۱٫۶۴۶۲۰–۲۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۱
غنا۱٫۶۹۵۱٫۵۸۵۲۵–۲۹اندازه‌گیری شده۱۹۸۷–۱۹۸۹
گامبیا۱٫۶۸۰۱٫۵۷۸روستاییان، ۲۱–۴۹اندازه‌گیری شده۱۹۵۰–۱۹۷۴
آلمان۱٫۷۸۰۱٫۶۵۰بزرگسالانگزارش شده توسط خود افراد۲۰۰۵
آلمان۱٫۸۱۰۱٫۶۷۰۱۸–۱۹گزارش شده توسط خود افراد۲۰۰۵
یونان۱٫۷۸۱سربازان، ۱۸–۲۶اندازه‌گیری شده۲۰۰۶–۲۰۰۷
یونان۱٫۷۵۹۱٫۶۲۹بزرگسالاناندازه‌گیری شده۲۰۰۹
هنگ کنگ۱٫۷۱۷۱٫۵۸۷۱۸اندازه‌گیری شده۲۰۰۶
مجارستان۱٫۷۶۰۱٫۶۴۰بزرگسالاناندازه‌گیری شده۲۰۰۰
هند۱٫۶۴۵۱٫۵۲۰۲۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۵–۲۰۰۶
هند۱٫۶۱۲۱٫۵۲۱روستاییان، +۱۷اندازه‌گیری شده۲۰۰۷
اندونزی۱٫۵۸۰۱٫۴۷۰+۵۰گزارش شده توسط خود افراد۱۹۹۷
اندونزی – جاوه شرقی۱٫۶۲۴۱٫۵۱۳شهرنشینان، ۱۹–۲۳اندازه‌گیری شده۱۹۹۵
ایران۱٫۷۳۶۱٫۵۹۷+۲۱اندازه‌گیری شده۲۰۱۴
ایران۱٫۷۰۲۱٫۵۹۸۲۱–۲۵اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
عراق – بغداد۱٫۶۵۴۱٫۵۵۸۱۸–۴۴اندازه‌گیری شده۱۹۹۹–۲۰۰۰
ایرلند۱٫۷۷۴۱٫۶۴۴۲۱–۲۵گزارش شده توسط خود۱۹۹۷–۲۰۰۲
اسرائیل۱٫۷۵۶۱٫۶۲۸۲۱اندازه‌گیری شده۱۹۸۰–۲۰۰۰
ایتالیا۱٫۷۶۰۱٫۶۵۰۱۸–۴۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
جامائیکا۱٫۷۱۸۱٫۶۰۸۲۵–۷۴اندازه‌گیری شده۱۹۹۴–۱۹۹۶
ژاپن۱٫۷۱۵۱٫۵۸۰۱۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۶
لیتوانی۱٫۷۶۳سربازان، ۱۹–۲۵اندازه‌گیری شده۲۰۰۶
مالزی۱٫۶۴۷۱٫۵۳۳+۲۰اندازه‌گیری شده۱۹۹۶
مالت۱٫۶۹۹۱٫۵۹۹بزرگسالانگزارش شده۲۰۰۳
مالت۱٫۷۵۲۱٫۶۳۸۲۵–۳۴گزارش شده توسط خود۲۰۰۳
مالاوی۱٫۶۶۰۱٫۵۵۰شهرنشینان، ۱۶–۶۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۰
مالی۱٫۷۱۳۱٫۶۰۴بزرگسالان روستاییاندازه‌گیری شده۱۹۹۲
مکزیک – مورلوس۱٫۶۷۰۱٫۵۵۰بزرگسالانگزارش شده۱۹۹۸
مکزیک۱٫۶۳۰۱٫۵۱۰+۵۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۱
مغولستان۱٫۶۸۴۱٫۵۷۷۲۵–۳۴اندازه‌گیری شده۲۰۰۶
هلند۱٫۸۰۸۱٫۶۷۸+۲۰گزارش شده۲۰۰۸
هلند۱٫۸۴۳۱٫۷۰۲۲۵–۳۴گزارش شده۲۰۰۸
زلاند نو۱٫۷۷۰۱٫۶۵۰۱۹–۴۵تخمینی۱۹۹۳–۲۰۰۷
زلاند نو۱٫۷۴۵۱٫۶۳۰۴۵–۶۵تخمینی۱۹۹۳–۲۰۰۷
نیجریه۱٫۶۳۸۱٫۵۷۸۱۸–۷۴اندازه‌گیری شده۱۹۹۴–۱۹۹۶
نروژ۱٫۷۹۷۱٫۶۷۲سربازان، ۱۸–۱۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۸
پرو۱٫۶۴۰۱٫۵۱۰+۲۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
فیلیپین۱٫۶۱۹۱٫۵۰۲+۲۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۳
فیلیپین۱٫۶۳۴۱٫۵۱۷۲۰–۳۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۳
پرتغال۱٫۷۲۸سربازان، ۲۱اندازه‌گیری شده۱۹۹۸–۹۹
سنگاپور۱٫۷۰۶۱٫۶۰۰۱۷–۲۵۲۰۰۳
آفریقای جنوبی۱٫۶۹۰۱٫۵۹۰۲۵–۳۴اندازه‌گیری شده۱۹۹۸
کره جنوبی۱٫۷۳۹۱٫۶۱۱۱۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۶
اسپانیا۱٫۷۶۱۱٫۶۵۵۲۱–۲۵گزارش شده۱۹۹۷–۲۰۰۲
اسپانیا۱٫۷۸۰۱٫۶۵۰۲۱اندازه‌گیری شده۱۹۹۸–۲۰۰۰
سوئد۱٫۷۷۹۱٫۶۴۶۲۰–۷۴
سوئد۱٫۸۱۵۱٫۶۶۸۲۰–۲۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۸
سوئیس۱٫۷۵۴۱٫۶۴۰۲۰–۷۴
سوئیس۱٫۷۸۱سربازان، ۱۸–۲۱اندازه‌گیری شده۲۰۰۵
تایلند۱٫۶۷۵۱٫۵۷۳دانشجویان دانشگاه STOUگزارش شده۱۹۹۱–۱۹۹۵
ترکیه – آنکارا۱٫۷۴۰۱٫۵۸۹۱۸–۵۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۴–۲۰۰۶
ترکیه – آنکارا۱٫۷۶۱۱٫۶۲۰۱۸–۲۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۴–۲۰۰۶
ترکیه – ادیرنه۱٫۷۳۷۱٫۶۱۴۱۷اندازه‌گیری شده۲۰۰۱
بریتانیا – انگلستان۱٫۷۷۶۱٫۶۳۷۲۵–۳۴اندازه‌گیری شده۲۰۰۸
بریتانیا – انگلستان۱٫۷۵۳۱٫۶۱۶بزرگسالاناندازه‌گیری شده۲۰۰۸
بریتانیا – اسکاتلند۱٫۷۸۲۱٫۶۳۵۲۵–۳۴اندازه‌گیری شده۲۰۰۸
بریتانیا – اسکاتلند۱٫۷۵۰۱٫۶۱۳بزرگسالاناندازه‌گیری شده۲۰۰۸
ایالات متحده۱٫۷۶۳۱٫۶۲۲تمامی آمریکایی‌ها، +۲۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده۱٫۷۷۶۱٫۶۳۲تمامی آمریکایی‌ها، ۲۰–۲۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده۱٫۷۸۹۱٫۶۴۸سفید پوستان، ۲۰–۳۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده۱٫۷۸۰۱٫۶۳۲سیاه پوستان، ۲۰–۳۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده۱٫۷۰۶۱٫۵۸۷مکزیکی-آمریکایی‌ها، ۳۹–۲۰اندازه‌گیری شده۲۰۰۳–۲۰۰۶
بلغارستان۱٫۷۵۲۱٫۶۳۲اندازه‌گیری شده۲۰۱۰
کامرون۱٫۷۰۶۱٫۶۱۳بزرگسالان ساکن شهراندازه‌گیری شده۲۰۰۳
شیلی۱٫۶۹۲۱٫۵۶۶+۱۷اندازه‌گیری شده۲۰۰۳
چین۱٫۷۰۲۱٫۵۸۶شهرنشینان، ۱۷اندازه‌گیری شده۲۰۰۲
چین۱٫۶۶۳۱٫۵۷۰روستاییان، ۱۷اندازه‌گیری شده۲۰۰۲
کلمبیا۱٫۷۰۶۱٫۵۸۷۱۸–۲۲اندازه‌گیری شده۲۰۰۲
ساحل عاج۱٫۷۰۱۱٫۵۹۱۲۵–۲۹اندازه‌گیری شده۱۹۸۵–۱۹۸۷
جمهوری چک۱٫۸۰۰۱٫۶۸۰۱۸اندازه‌گیری شده۲۰۱۰
دانمارک۱٫۸۰۳سربازان، ۱۸–۱۹اندازه‌گیری شده۲۰۰۶
ویتنام۱٫۶۲۱۱٫۵۲۲۲۹–۲۵اندازه‌گیری شده۱۹۹۲–۱۹۹۳
بیشتر بخوان بیشتر بدان  عوارض پیرسینگ

محدودیت‌های رشد و قد

قد، صفتی پلی ژنتیک بوده، یعنی اینکه چندین ژن مختلف بر روی آن تأثیر می‌گزارد. اگر پدر و مادر شما قد کوتاه باشد، همیشه نتیجه آن کوتاه ماندن قد شما نیست، با اینحال اگر نه‌تنها پدر و مادر بلکه بیشتر افراد در خانواده و فامیل پدری و مادری قد کوتاه باشند، شانس کوتاهی قد شما بالا می‌باشد.

محدودیت‌های رشد و قد

محدودیت‌های رشد و قد