نی نی سایت قد بلند

نی نی سایت قد بلند

نی نی سایت قد بلند


قدبلند

قدبلند بودن یک امتیاز برای خوش تیپ و زیبا بودن محسوب می‌شود. البته شاید همه ما قدبلند زاده نشویم. اما سوال این است که آیا راهی برای افزایش قد وجود دارد؟ آیا ما می‌توانیم در افزایش قد خود یا فرزندمان تاثیر داشته باشیم؟ چه راه‌هایی برای اینکار وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، مطلب هلث کده را بخوانید.

قد انسان ها

قد انسان عبارت از فاصله کف پا تا روی سر هر شخص در حالت ایستاده و عمودی است. عوامل مؤثر مربوط به قد و افزایش قد، ژنتیکی،تغذیه و محیطی می‌باشد. رشد قد معمولاً تا ۲۰، ۲۵ سالگی ادامه دارد مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا در صد سال اخیر داشته‌اند، تغذیه پرکالری (گوشت و لبنیات) و ژنتیک در بلندقدی مؤثر هستند. تاکنون حدود ۱۸۰ ژن شناخته شده‌اند که در اندازه قد نقش دارند.

 

 

پیشنهاد شده از سراسر وب

میانگین قد در جهان

کشور/منطقه میانگین قد مردان
(بر حسب متر)
میانگین قد زنان
(بر حسب متر)
نمونه جمعیتی /
گروه سنی
روش اندازگیری سال
آرژانتین ۱٫۷۴۵ ۱٫۶۱۰ ۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱–۱۹۹۸
استرالیا ۱٫۷۴۸ ۱٫۶۳۴ +۱۸ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۵
استرالیا ۱٫۷۸۴ ۱٫۶۴۵ ۱۸–۲۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۵
اتریش ۱٫۷۹۶ ۱٫۶۷۱ ۲۱–۲۵ گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۲–۱۹۹۷
آذربایجان ۱٫۷۱۸ ۱٫۶۵۴ +۱۶ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
بحرین ۱٫۶۵۱ ۱٫۵۴۲ +۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲
بلژیک ۱٫۷۹۵ ۱٫۶۷۸ ۲۱–۲۵ گزارش شده توسط خود افراد ۱۹۹۷–۲۰۰۲
بولیوی – قوم آیمارا ۱٫۶۰۰ ۱٫۴۲۲ ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۷۰
برزیل ۱٫۷۰۷ ۱٫۵۸۸ +۱۸ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸–۲۰۰۹
برزیل ۱٫۷۳۱ ۱٫۶۱۱ ۲۰–۲۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸–۲۰۰۹
کانادا ۱٫۷۳۶ ۱٫۵۹۵ +۲۵ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
کانادا ۱٫۷۶۰ ۱٫۶۳۳ ۲۵–۴۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
آلپ دیناری ۱٫۸۵۶ ۱٫۷۱۰ ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
استونی ۱٫۷۹۱ ۱۷ ۲۰۰۳
فنلاند ۱٫۸۰۰ ۱٫۶۶۰ ۲۵–۳۴ گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۴
فرانسه ۱٫۷۴۱ ۱٫۶۱۹ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱
فرانسه ۱٫۷۷۰ ۱٫۶۴۶ ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱
غنا ۱٫۶۹۵ ۱٫۵۸۵ ۲۵–۲۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۸۷–۱۹۸۹
گامبیا ۱٫۶۸۰ ۱٫۵۷۸ روستاییان، ۲۱–۴۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۵۰–۱۹۷۴
آلمان ۱٫۷۸۰ ۱٫۶۵۰ بزرگسالان گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۵
آلمان ۱٫۸۱۰ ۱٫۶۷۰ ۱۸–۱۹ گزارش شده توسط خود افراد ۲۰۰۵
یونان ۱٫۷۸۱ سربازان، ۱۸–۲۶ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶–۲۰۰۷
یونان ۱٫۷۵۹ ۱٫۶۲۹ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۹
هنگ کنگ ۱٫۷۱۷ ۱٫۵۸۷ ۱۸ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶
مجارستان ۱٫۷۶۰ ۱٫۶۴۰ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۰
هند ۱٫۶۴۵ ۱٫۵۲۰ ۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵–۲۰۰۶
هند ۱٫۶۱۲ ۱٫۵۲۱ روستاییان، +۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۷
اندونزی ۱٫۵۸۰ ۱٫۴۷۰ +۵۰ گزارش شده توسط خود افراد ۱۹۹۷
اندونزی – جاوه شرقی ۱٫۶۲۴ ۱٫۵۱۳ شهرنشینان، ۱۹–۲۳ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۵
ایران ۱٫۷۳۶ ۱٫۵۹۷ +۲۱ اندازه‌گیری شده ۲۰۱۴
ایران ۱٫۷۰۲ ۱٫۵۹۸ ۲۱–۲۵ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
عراق – بغداد ۱٫۶۵۴ ۱٫۵۵۸ ۱۸–۴۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۹–۲۰۰۰
ایرلند ۱٫۷۷۴ ۱٫۶۴۴ ۲۱–۲۵ گزارش شده توسط خود ۱۹۹۷–۲۰۰۲
اسرائیل ۱٫۷۵۶ ۱٫۶۲۸ ۲۱ اندازه‌گیری شده ۱۹۸۰–۲۰۰۰
ایتالیا ۱٫۷۶۰ ۱٫۶۵۰ ۱۸–۴۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
جامائیکا ۱٫۷۱۸ ۱٫۶۰۸ ۲۵–۷۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۴–۱۹۹۶
ژاپن ۱٫۷۱۵ ۱٫۵۸۰ ۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶
لیتوانی ۱٫۷۶۳ سربازان، ۱۹–۲۵ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶
مالزی ۱٫۶۴۷ ۱٫۵۳۳ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۶
مالت ۱٫۶۹۹ ۱٫۵۹۹ بزرگسالان گزارش شده ۲۰۰۳
مالت ۱٫۷۵۲ ۱٫۶۳۸ ۲۵–۳۴ گزارش شده توسط خود ۲۰۰۳
مالاوی ۱٫۶۶۰ ۱٫۵۵۰ شهرنشینان، ۱۶–۶۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۰
مالی ۱٫۷۱۳ ۱٫۶۰۴ بزرگسالان روستایی اندازه‌گیری شده ۱۹۹۲
مکزیک – مورلوس ۱٫۶۷۰ ۱٫۵۵۰ بزرگسالان گزارش شده ۱۹۹۸
مکزیک ۱٫۶۳۰ ۱٫۵۱۰ +۵۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱
مغولستان ۱٫۶۸۴ ۱٫۵۷۷ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶
هلند ۱٫۸۰۸ ۱٫۶۷۸ +۲۰ گزارش شده ۲۰۰۸
هلند ۱٫۸۴۳ ۱٫۷۰۲ ۲۵–۳۴ گزارش شده ۲۰۰۸
زلاند نو ۱٫۷۷۰ ۱٫۶۵۰ ۱۹–۴۵ تخمینی ۱۹۹۳–۲۰۰۷
زلاند نو ۱٫۷۴۵ ۱٫۶۳۰ ۴۵–۶۵ تخمینی ۱۹۹۳–۲۰۰۷
نیجریه ۱٫۶۳۸ ۱٫۵۷۸ ۱۸–۷۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۴–۱۹۹۶
نروژ ۱٫۷۹۷ ۱٫۶۷۲ سربازان، ۱۸–۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸
پرو ۱٫۶۴۰ ۱٫۵۱۰ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
فیلیپین ۱٫۶۱۹ ۱٫۵۰۲ +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳
فیلیپین ۱٫۶۳۴ ۱٫۵۱۷ ۲۰–۳۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳
پرتغال ۱٫۷۲۸ سربازان، ۲۱ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۸–۹۹
سنگاپور ۱٫۷۰۶ ۱٫۶۰۰ ۱۷–۲۵ ۲۰۰۳
آفریقای جنوبی ۱٫۶۹۰ ۱٫۵۹۰ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۸
کره جنوبی ۱٫۷۳۹ ۱٫۶۱۱ ۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶
اسپانیا ۱٫۷۶۱ ۱٫۶۵۵ ۲۱–۲۵ گزارش شده ۱۹۹۷–۲۰۰۲
اسپانیا ۱٫۷۸۰ ۱٫۶۵۰ ۲۱ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۸–۲۰۰۰
سوئد ۱٫۷۷۹ ۱٫۶۴۶ ۲۰–۷۴
سوئد ۱٫۸۱۵ ۱٫۶۶۸ ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸
سوئیس ۱٫۷۵۴ ۱٫۶۴۰ ۲۰–۷۴
سوئیس ۱٫۷۸۱ سربازان، ۱۸–۲۱ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۵
تایلند ۱٫۶۷۵ ۱٫۵۷۳ دانشجویان دانشگاه STOU گزارش شده ۱۹۹۱–۱۹۹۵
ترکیه – آنکارا ۱٫۷۴۰ ۱٫۵۸۹ ۱۸–۵۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۴–۲۰۰۶
ترکیه – آنکارا ۱٫۷۶۱ ۱٫۶۲۰ ۱۸–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۴–۲۰۰۶
ترکیه – ادیرنه ۱٫۷۳۷ ۱٫۶۱۴ ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۱
بریتانیا – انگلستان ۱٫۷۷۶ ۱٫۶۳۷ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸
بریتانیا – انگلستان ۱٫۷۵۳ ۱٫۶۱۶ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸
بریتانیا – اسکاتلند ۱٫۷۸۲ ۱٫۶۳۵ ۲۵–۳۴ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸
بریتانیا – اسکاتلند ۱٫۷۵۰ ۱٫۶۱۳ بزرگسالان اندازه‌گیری شده ۲۰۰۸
ایالات متحده ۱٫۷۶۳ ۱٫۶۲۲ تمامی آمریکایی‌ها، +۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده ۱٫۷۷۶ ۱٫۶۳۲ تمامی آمریکایی‌ها، ۲۰–۲۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده ۱٫۷۸۹ ۱٫۶۴۸ سفید پوستان، ۲۰–۳۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده ۱٫۷۸۰ ۱٫۶۳۲ سیاه پوستان، ۲۰–۳۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶
ایالات متحده ۱٫۷۰۶ ۱٫۵۸۷ مکزیکی-آمریکایی‌ها، ۳۹–۲۰ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳–۲۰۰۶
بلغارستان ۱٫۷۵۲ ۱٫۶۳۲ اندازه‌گیری شده ۲۰۱۰
کامرون ۱٫۷۰۶ ۱٫۶۱۳ بزرگسالان ساکن شهر اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳
شیلی ۱٫۶۹۲ ۱٫۵۶۶ +۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۳
چین ۱٫۷۰۲ ۱٫۵۸۶ شهرنشینان، ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲
چین ۱٫۶۶۳ ۱٫۵۷۰ روستاییان، ۱۷ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲
کلمبیا ۱٫۷۰۶ ۱٫۵۸۷ ۱۸–۲۲ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۲
ساحل عاج ۱٫۷۰۱ ۱٫۵۹۱ ۲۵–۲۹ اندازه‌گیری شده ۱۹۸۵–۱۹۸۷
جمهوری چک ۱٫۸۰۰ ۱٫۶۸۰ ۱۸ اندازه‌گیری شده ۲۰۱۰
دانمارک ۱٫۸۰۳ سربازان، ۱۸–۱۹ اندازه‌گیری شده ۲۰۰۶
ویتنام ۱٫۶۲۱ ۱٫۵۲۲ ۲۹–۲۵ اندازه‌گیری شده ۱۹۹۲–۱۹۹۳

محدودیت‌های رشد و قد

قد، صفتی پلی ژنتیک بوده، یعنی اینکه چندین ژن مختلف بر روی آن تأثیر می‌گزارد. اگر پدر و مادر شما قد کوتاه باشد، همیشه نتیجه آن کوتاه ماندن قد شما نیست، با اینحال اگر نه‌تنها پدر و مادر بلکه بیشتر افراد در خانواده و فامیل پدری و مادری قد کوتاه باشند، شانس کوتاهی قد شما بالا می‌باشد.

رابطه قد و بیماری‌ها

در دهه‌های اخیر قد کودکان و بزرگسالان به‌طور پیوسته در سراسر جهان افزایش یافته‌است به طوری که کودکان پس از دوران رشد تقریباً بلندتر از والدین خود می‌شوند. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که صرف نظر از توده چربی بدن و سایر عوامل تنظیم کننده، قد بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به برخی بیماری‌های شایع تأثیر دارد. مطالعات قبلی هم به وضوح نشان داده‌اند که خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و دیابت نوع دو در افراد قد بلند نسبت به افراد کوتاه قد کمتر است اما خطر ابتلا به سرطان در این افراد بیشتر است. داده‌های جدید نشان می‌دهند که افراد قد بلند نسبت به انسولین حساس تر هستند و حجم چربی کمتری در کبد خود دارند که می‌تواند کمتر بودن خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و دیابت نوع دو در این افراد را توضیح دهد. این یافته‌ها با داده‌های منتشر شده‌ای که نشان می‌دهد افراد قد بلند در برابر اختلالات ناشی از متابولیسم چربی مصونیت نسبی دارند، سازگار است.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  چیکار کنم امروز پریود بشم

تاریخچه قد انسان

میانگین قد سربازان متولد شده در اواسط قرن نوزدهم میلادی

کشور قد
استرالیا ۱٫۷۲
ایالات متحده ۱٫۷۱
نروژ ۱٫۶۹
ایرلند ۱٫۶۸
اسکاتلند ۱٫۶۸
سوئد ۱٫۶۸
بوهم ۱٫۶۷
اتریش صغیر ۱٫۶۷
موراوی ۱٫۶۶
انگلستان ۱٫۶۶
فرانسه ۱٫۶۵
ولز ۱٫۶۵
روسیه ۱٫۶۵
آلمان ۱٫۶۴
هلند ۱٫۶۴
اسپانیا ۱٫۶۲
ایتالیا ۱٫۶۱
ژاپن ۱٫۶۵

منبع:ویکی پدیا

چگونه قد بلند شویم؟ /راه‌های ساده و مهم برای افزایش قد به صورت طبیعی

چگونه قد بلند شویم؟ این سوالی است که همه کسانی که دوست دارند قد بلند‌تر شوند از خود پرسیده اند. با این حال ممکن است احساس کنید که دوستان شما ناگهان در رشدشان جهش داشته اند و رشد شما واقعا کند است و از آن‌ها عقب مانده اید. ممکن است که نصف بیشتر اعضای خانواده تان واقعا قد بلند باشند و شما متعجب هستید که کاری کنید تا به آن‌ها برسید. در واقعیت قد هر فرد به چیز‌هایی بستگی دارد که خارج از کنترل آن شخص است، مثل ژن. اما عوامل بسیاری وجود دارند که می‌توانند روی قد شما در دوران نوجوانی تاثیر بگذارند و این عوامل می‌توانند کنترل شوند مثل رژیم و سطوح فعالیت.

تنها درصد اندکی از آدم‌های کوتاه‌قد می‌توانند قد بکشند. پژوهش‌ها هم نشان می‌دهند که رشد قدِ بیشتر افراد در اواسط دهه‌ی سوم زندگی متوقف می‌شود. بنابراین اگر کاملا بالغ نشده‌اید یعنی که هنوز ممکن است بتوانید قد بکشید. میزان قد کشیدن و بلند شدن قد شما به عوامل زیادی بستگی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

 

خب حالا اگر ژن‌های شما تصمیم گرفته باشند کوتاه باشند باید چه کنید؟ این همان چیزی است که قرار است در این مطلب درباره آن صحبت کنیم؛ راهکارهای افزایش قد.

عوامل مؤثر در افزایش قد

۱. عوامل ژنتیکی

قد شما بیش از هر چیز تابعی از عوامل ژنتیکی است. اما اگر والدین شما هر دو قدی کوتاه یا متوسط داشته باشند شما لزوما سرنوشت مشابهی نخواهید داشت. قد، خصوصیتی چندژنی است. یعنی گروهی از ژن‌ها روی آن اثر دارند. اگر در خاندان شما افراد بلندقدی وجود داشته باشند این شانس وجود دارد که ژن بلندی قد به شما هم رسیده باشد. تعیین سقف قد شما امکان‌پذیر نیست. اما با استفاده از فرمول ساده‌ی زیر می‌توانید پتانسیل قد خود را حساب کنید:

 

عوامل مؤثر در افزایش قد

عوامل مؤثر در افزایش قد

قد مورد انتظار = (مجموع قد پدر و مادر شما + ۱۳ اگر پسر هستید یا – ۱۳ اگر دختر هستید) / ۲

عددی که به دست می‌آورید، به اضافه و منهای ۵ سانتی‌متر، قد مورد انتظار شماست. در نظر داشته باشید که اگرچه این یک تخمین کلی است باز هم باید خیلی به قدی که در نهایت به آن می‌رسید نزدیک باشد.

۲. عوامل غیرژنتیکی

عوامل غیرژنتیکی دیگری هم می‌توانند روی قد مورد انتظار شما اثر بگذارند. تعیین‌کننده‌ی بیشتر این فاکتورها محیطی است که فرد در آن رشد می‌کند. بلندی قد با رشد در ارتباط است. بنابراین،‌ عواملی که مخل رشد باشند همان تأثیر را بر قد خواهند داشت.

برخی از این عوامل غیرژنتیکی عبارتند از:

  • قرار گرفتن در معرض دود تنباکو در زمان جنینی
  • بیماری زمان کودکی یا بلوغ
  • کیفیت مراقبت‌های پس از تولد
  • وزن پایین هنگام تولد

با اینکه بسیاری از عوامل موثر بر قد از کنترل شما خارج هستند، چندین کار هست که می‌توانید برای رسیدن به نهایت قد خود انجام دهید. با در نظر گرفتن این نکته، بهترین روش‌ها برای افزایش قد طبیعی در ادامه ذکر می‌شوند.

نکاتی برای افزایش قد به شکل طبیعی

۱. توجه به خواب کافی

ناگفته پیداست که خواب خوب و کافی یکی از عوامل مهم برای رشد سالم است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نوجوانان در حال رشد حداقل به ۸ ساعت خواب شبانه نیاز دارند (۱۱ ساعت خواب برای بهبود رشد سلامت بسیار موثرتر است).
خواب مناسب اهمیت زیادی دارد، چون بدن در هنگام خواب رشد کرده و بافت نو تولید می‌کند. مغز ما به خصوص زمانی که در حالت امواج آهسته و چرخه‌های عمیق خواب هستیم هورمون رشد انسانی (HGH) ترشح می‌کند. به این ترتیب، خواب ناکافی تولید HGH را کاهش داده و مانع رشد شما تا حداکثر قد مورد انتظارتان خواهد شد.
خوشبختانه، برای داشتن خواب مناسب چندین کار می‌توانید انجام بدهید. اول از همه، زمان‌تان را به خوبی مدیریت کنید تا بعد از یک روز کاریِ شلوغ زمان کافی برای استراحت داشته باشید. دوم، محیط مناسبی برای خواب خود ایجاد کنید تا بتوانید خوب بخوابید. عواملی را که باعث اختلال در خواب می‌شوند، مانند نور یا سروصدای زیاد، از بین ببرید. به علاوه، پیش از رفتن به بستر از نوشیدن نوشیدنی‌های حاوی کافئین بپرهیزید، چون زمان ارزشمند خواب شما را از بین خواهند برد. در عوض، پیش از رفتن به بستر می‌توانید چای بابونه بنوشید، چون خواب را بهبود می‌دهد. حمام گرم پیش از خواب هم می‌تواند کیفیت خواب شما را تا حد زیادی بهتر کند.

۲. داشتن تغذیه‌ سالم

تغذیه‌ی مناسب برای رشد کافی کاملا ضروری است چرا که کمک می‌کند اطمینان حاصل کنید همه‌ی مواد غذایی لازم برای رشد کامل به بدن شما می‌رسد. کلید تغذیه‌ی سالم متعهد بودن به رژیم غذایی متعادل و اجتناب از غذا‌های ناسالم است. برای اینکه به حداکثر قد بالقوه‌ی خود برسید موارد زیر را در تغذیه‌ی خود رعایت کنید.
ویتامین D کافی
ویتامین D. برای رشد سلامت استخوان‌ها ضروری است، به خصوص در مورد کودکان. ویتامین D. را می‌توان از غذا‌هایی مانند ماهی، قارچ و لبنیات، تخم‌مرغ، یونجه و توفو یا قرار گرفتن در معرض نور مناسب خورشید به دست آورد.
کلسیم کافی
کلسیم دریافتی هم بسیار اهمیت دارد چرا که استخوان‌ها برای رشد و شکل‌گیری به این ماده نیاز مبرمی دارند. منابع غنی کلسیم عبارتند از: پنیر، دانه‌های سویا، ماهی ساردین، سبزیجات و لبنیات.
روی
روی دریافتی خود را با استفاده از غذا‌هایی مانند حبوبات، مارچوبه، تخم‌مرغ، شکلات و صدف افزایش دهید تا رشد سلامت شما بهبود یابد. مصرف روی به خصوص در کودکان اهمیت دارد چرا که کمبود روی باعث توقف رشد می‌شود.
سایر مواد غذایی مهم
به جز موارد ذکرشده‌ی فوق، از سایر مواد غذایی هم غافل نشوید چرا که آن‌ها هم به رشد مناسب کمک می‌کنند. برای انرژی بخشیدن به سلول‌ها به کربوهیدارت‌ها احتیاج دارید. مصرف پروتئین کافی هم لازم است تا بدن‌تان آجر کافی برای بالا بردن ساختمان قامت شما داشته باشد. اگر به هر دلیلی قادر نیستید مواد غذایی لازم برای رشد خود را از طریق غذا دریافت کنید می‌توانید به سراغ مواد دارویی مکمل بروید.
زمان بندی غذایی خوب
قانون کلی این است که باید سه وعده‌ی غذایی متعادل در طول روز مصرف کنید. خوردن میان‌وعده‌های سالم بین این وعده‌های غذایی هم متابولیسم بدن شما را فعال نگه داشته و رشد سالم شما را بهبود می‌دهد.

۳. انجام ورزش منظم

ورزش منظم یا انجام ورزش مورد علاقه‌تان یکی از بهترین روش‌ها برای قدبلند شدن است. بچه‌ها و نوجوانان همیشه تشویق می‌شوند که از نظر فیزیکی فعال باشند چرا که این کار باعث بهبود رشد می‌شود. حتی اگر بیشتر از ۱۸ سال دارید تا زمانی که در میانه‌ی دهه سوم زندگی (تقریبا تا ۲۵ سالگی) هستید می‌توانید با ورزش کردن چند سانتی‌متری به قد خود اضافه کنید.

دلیل علمی اینکه فعالیت فیزیکی به رشد کمک می‌کند ساده است: هرچه بدن فعال‌تر باشد مواد غذایی بیشتری جذب می‌کند. افزایش دریافتی مواد غذایی هم به معنای رشد است. به علاوه، ورزش منظم به تحریک هورمون‌های رشد هم کمک می‌کند.

 

ورزش منظم اگر همراه با رژیم غذایی متعادل و خواب کافی باشد به بلندتر شدن قد شما کمک می‌کند. برخی از بهترین ورزش‌هایی که می‌توانند به افزایش قد کمک کنند عبارتند از:

شنا

شنا یکی از بهترین ورزش‌هایی است که می‌تواند به بلندتر شدن قد شما کمک کند. شنا باعث کشیدگی ماهیچه‌ها می‌شود و اگر آن را از سن کودکی انجام دهید در رسیدن شما به قد مناسب کمک شایانی خواهد کرد. البته برای اثرگذاری،‌ باید حداقل ۲ ساعت در روز و ۴ تا ۵ روز در هفته شنا کنید.

بارفیکس

آویزان شدن از یک میله افقی با بازوهای کشیده روشی موثر در افزایش قد است. برای استفاده از این روش ۱۰ ثانیه در وضعیت یکسان آویزان بمانید و بعد چندین مرتبه این حرکت را تکرار کنید.

 

روش بهتر هم آن است که پاهایتان را جمع کنید و چند ثانیه در حالتی موازی با زمین نگه‌ دارید. اگر بخواهید این ورزش اثر مثبتی روی قد شما داشته باشد باید این نرمش را چندین بار در هفته انجام دهید.

رساندن نوک انگشت‌های دست به انگشت‌های پا

رساندن نوک انگشت‌های دست به انگشت‌های پا یکی از چندین نرمش کششی است که می‌توانید برای افزایش قد انجام دهید. وقتی برای رساندن دست‌ها به پاها خم می‌شوید ستون فقرات شما کشیده می‌شود. این نرمش را هم در حالت نشسته و هم ایستاده می‌توان انجام داد. به علاوه، روشی عالی برای گرم کردن بدن پیش از نرمش‌های شدیدتر است.

کشش‌

برای انجام این نرمش به سادگی صاف بایستید و دست‌هایتان را تا آنجا که ممکن است به طرف بالا بکشید.

 

خم شدن به عقب هم می‌تواند کشش ایجاد شده را افزایش بدهد. به علاوه،‌ در این حالت خواهید توانست کشش را در پایین کمرتان احساس کنید. ترکیب این روش با روش رساندن انگشت‌های دست به انگشت‌های پا هم یک نرمش کششی برای تمام بدن است. بهترین حالت این است که هر حرکت را به مدت ۴ تا ۷ ثانیه انجام دهید و بعد به سراغ حرکت بعدی بروید. کل چرخه را چندین بار تکرار کنید.

طناب بازی

طناب بازی فقط یک بازی کودکانه نیست بلکه ورزشی عالی برای افزایش قد هم به شمار می‌رود. در هنگام انجام این بازی بدن‌تان به حالت صاف قرار گرفته و کمر و ستون فقراتتان کشیده می‌شود. خم شدن دائم روی زانوها هم باعث می‌شود که ماهیچه‌های ساق پا به صورت عمودی کشیده شوند. این حرکات فیزیکی در کنار هم توده‌ی استخوانی را در قسمت پایینی پا افزایش می‌دهد که آن هم به نوبه‌ی خود چند سانتی‌متری برایتان افزایش قد می‌آورد.

۴. عادت به صاف نگه‌ داشتن بدن

افراد زیادی عادت دارند موقع نشستن پشت کامپیوتر یا وقتی از گجت‌هایی مثل گوشی تلفن استفاده می‌کنند بد بنشینند. این عادت در طول زمان باعث خم شدن ستون فقرات می‌شود. این حالت خمیدگی روی قد شما اثر گذاشته و باعث می‌شود کوتاه‌تر از چیزی که واقعا هستید به نظر برسید. از طرف دیگر، حالت خوب بدن سر را هم در راستای گردن قرار می‌دهد. این هم چند سانتی‌متری به شما اضافه خواهد کرد، چون قد واقعی‌تان دیده خواهد شد.

اگر حالت بدنی بدی دارید ناراحت نباشید. نرمش‌های کششی زیادی وجود دارند که می‌توانند آسیبی که عادت‌های بد هنگام نشستن به ستون فقرات شما وارد کرده‌اند را جبران کنند. اینکه چه نرمش‌هایی برای شما ایده‌آل هستند به میزان تحدب (برآمدگی) غیرعادی ستون فقرات شما بستگی دارد. برای جلوگیری از آسیب به ستون فقرات خود سعی کنید از همان ابتدا به صاف نگه‌داشتن بدن‌تان عادت کنید. ایجاد چنین عادتی زمان‌بر است و روش‌های زیادی برای گنجاندن آن در کار‌های روزمره‌تان وجود دارد.

برای شروع، موقع راه‌رفتن همیشه شانه‌ها را عقب و چانه را بالا نگه دارید. اگر از کامپیوتر یا گجت‌های دستی مثل تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند زیاد استفاده می‌کنید سعی کنید مدت استفاده‌تان را کم کنید. یا اگر مجبور به استفاده طولانی‌مدت از این وسایل هستید به طور مکرر زنگ تفریح برای خود در نظر بگیرید. خستگی زیاد از حد باعث می‌شود در حالت‌های بدی بنشینید که به گردن یا ستون فقرات‌تان فشار می‌آورد. به علاوه باید ارگونومی مناسب استفاده از این ابزار‌ها را یاد بگیرید. با این حال، بهترین حالت‌های بدنی هم کمکی به رشد شما نمی‌کنند بلکه فقط شما را بلندقدتر نشان می‌دهند.

بیشتر بخوان بیشتر بدان  نی نی سایت بارداری ناخواسته

۵. داشتن سیستم ایمنی قوی

سیستم ایمنی بدن نقشی کلیدی در تعیین قد شما ایفا می‌کند. اگر سیستم ایمنی شما قوی باشد، بیمار‌ی‌ها نمی‌توانند به سادگی روند رشد بدن‌تان را کند کنند. توان مبارزه با بیماری‌ها به خصوص در نوجوانی و زمانی که در سن رشد هستید اهمیت دارد. درست است که بعضی بیماری‌ها در دوران کودکی یا بلوغ می‌توانند رشد شما را متوقف کنند، اما خبر خوب این است که می‌توانید به سادگی و با خوردن غذا‌های سالم سیستم ایمنی خودتان را تقویت کنید. به جای خوردن غذا‌های فراوری شده سعی کنید رژیم غذایی‌تان سرشار از دانه‌ها، لبنیات کم‌چرب، پروتئین، میوه و سبزیجات باشد.

مرکبات (پرتقال، لیمو و …) سرشار از آنتی اکسیدان‌ها هستند. این مواد با اثرات مخرب رادیکال‌های آزاد مبارزه کرده و بدن شما را از بیماری‌ها دور نگه می‌دارند. غذا‌هایی مانند ماهی، روغن کبد ماهی و مغز‌ها هم منابعی غنی از اسید‌های چرب امگا۳ هستند که به تقویت سیستم ایمنی بدن شهره‌اند.

۶. خوردن آب فراوان

بشکه بشکه آب نوشیدن شما را غول پیکر نخواهد کرد، اما بدن‌تان برای اینکه به حداکثر رشد بالقوه‌ی خود برسد باید آب کافی داشته باشد. وقتی بحث رشد قد در میان است معمولا کسی به نوشیدن آب فکر نمی‌کند. اما آب هضم غذا را راحت‌تر می‌کند، مواد سمی را از بدن خارج می‌کند و متابولیسم شما را بهبود می‌دهد و به این ترتیب، تأثیر مستقیمی بر قد شما خواهد داشت.

برای اینکه در حالت بهینه‌ی سلامتی خود باشید باید روزانه حداقل ۸ لیوان آب بنوشید. روش خوب دیگر برای اینکه آب کافی به بدن‌تان برسد استفاده از میوه‌های پرآبی مثل هندوانه و خیار است.

۷. دوری از موانع افزایش قد

الکل و مواد مخدر دو مورد از رایج‌ترین عوامل مانع رشد هستند که باید به هر قیمتی از آنها اجتناب کنید چرا که مخل رشد عادی شما خواهند بود. تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف استروئیدها در سنین پایین هم می‌تواند رشد را متوقف کند. بنابراین اگر نوجوان هستید باید از این مواد هم دوری کنید. اینها صفحه‌ی رشد شما را بسته و به این ترتیب رشد استخوانی را متوقف می‌کنند. در حقیقت،‌ به شهادت تحقیقات، حتی کودکان و نوجوانانی که از داروهای ضد آسم استفاده می‌کنند (این داروها حاوی مقادیر بسیار اندکی از بودزونید هستند که نوعی استروئید به شمار می‌رود) هم معمولا ۲ سانتی‌متر کمتر از همتایان سالم خود قد می‌کشند.

به جز استروئید،‌ مواد مخدر و الکل، کافئین هم می‌تواند،‌ به خصوص در کودکان، مخل رشد باشد. البته این دخالت مستقیم نیست بلکه کافئین مانع خواب عمیق می‌شود. از آنجایی که کودکان و نوجوانان برای رشد مناسب به ۸ تا ۱۱ ساعت خواب نیاز دارند، مصرف بیش از اندازه‌ی کافئین می‌تواند باعث خواب نامناسب و به نوبه‌ی خود کوتاهی قد شود.

۸. احتیاط در مصرف مکمل‌های «بلندی قد»

حتما هنگام جستجو در اینترنت درباره افزایش قد به نام بعضی مکمل‌های غذایی برخورده‌اید که گفته می‌شود معجزه می‌کنند. در بیشتر موارد این مکمل‌ها صرفا ترکیبی از مواد معدنی، ویتامین‌ها و سایر مواد غذایی هستند که رشد بدن شما را بهبود می‌دهند. بنابراین،‌ قبل از اینکه بررسی کاملی در مورد محتویات این مکمل‌ها انجام بدهید به سرعت سراغ‌شان نروید. بعضی از این مکمل‌ها ممکن است عوارض جانبی شدید داشته و یا اصلا اثری نداشته باشند. بهترین حالت این است که مکمل غذایی حاوی ۱۰۰٪ مواد طبیعی باشد.

 

۹. مراجعه به پزشک

اگر خواهر و برادرهای‌تان در سن شما حسابی رشد کرده‌اند اما به نظر می‌رسد شما قرار نیست از اینکه هستید بلندتر شوید، شاید بد نباشد به یک پزشک مراجعه کنید. مشکلاتی که باعث نقص در رشد انسان شوند زیاد رایج نیستند اما وجود دارند. یک متخصص سلامت به شما کمک می‌کند با این مشکلات برخورد کرده و شانس‌تان را برای رشد تا حداکثر رشد بالقوه‌ی خود بالا ببرید.

 

برخی مشکلات در دوران کودکی (مانند نرمی استخوان) می‌توانند باعث شوند رشد شما در سنین پایین متوقف شود. به این ترتیب حتی در زمان بلوغ کامل هم به حداکثر قد بالقوه‌ی خود نمی‌رسید. پزشک به شما کمک خواهد کرد تا با انتخاب سبک زندگی سالم تا آنجا که امکان دارد به سقف بالقوه‌ی رشد خود نزدیک شوید.

۱۰. انجام جراحی

جراحیِ بلند کردن طول پا هم یکی از روش‌های مدرنی است که بسیاری از افراد با امید به افزایش قد به سراغ آن می‌روند. اصل روند عمل به این صورت است که استخوان‌های درشت‌نی و نازک‌نی (استخوان‌های ساق پا) شکسته شده و یک میله‌ی تلسکوپی (میله‌ای که طول آن قابل تنظیم است) در میان آنها قرار داده می‌شود. این میله خارج از پا قرار گرفته و باید چندین بار در طول روز تنظیم شود. با هر بار تنظیم، فاصله دو سر استخوان‌ها کمی از هم بیشتر شده و امید می‌رود که بافت جدید شکاف به وجود آمده را پر کند. این میله استخوان‌ها را روزانه ۱ میلی‌متر از هم دور می‌کند. کل روند ممکن است ۶ ماه طول بکشد و بعد هم ۳ تا ۶ ماه فیزیوتراپی سنگین لازم است.

 

این نوع عمل جراحی،‌ اگر موفقیت‌آمیز باشد،‌ تنها در حدود ۷ سانتی‌متر به قد فرد اضافه خواهد کرد. عددی که می‌تواند برای یک انسان کوتاه قد مطلوبیت زیادی داشته باشد. اما در نظر داشته باشید که این گزینه را باید به عنوان آخرین راه‌حل به کار ببرید چون می‌تواند بسیار گرانقیمت و دردناک بوده و به مشکلاتی منجر شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زاکسیم x بخوانید...