کاظم هژیرآزاد متولد 1 فروردین 1329 در تهران، بازیگر می باشد

تا سال دوم هنرستان صنعتی تحصیل کرده است تا اینکه وارد عرصه تئاتر شد و از سال 1350 بازی در تلویزیون و سپس سینما را تجربه کرد و دو فرزند دارد.

کاظم هژیرآزاد بازیگ

فراگیری بازیگری

بصورت جدی در سال 1349 وقتی 20 ساله بود برای فراگیری هنر بازیگری به هنرکده آزاد هنرپیشگی آناهیتا رفت و زیر نظر مصطفی اسکویی سیستم استانیسلافسکی در پرورش بازیگری را آموزش شد

او سپس به گفته خود در چندین نمایش شاگردی و بازی کرد

ورود به تلویزیون و سینما

در سال 1350 وقتی 21 ساله بود با حضور سه قسمتی در سریال رستم و سهراب اولین و آخرین تجربه بازیگری اش را در تلویزیون قبل از انقلاب را بدست آورد

او سپس بعد انقلاب در سال 1364 با سریال هوای تازه به بازیگری بازگشت و از سال 1367 در 38 سالگی با فیلم تحفه ها به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده بازی کرد