مارس 13, 2023

قرص شیکوریدین

قرص شیکوریدین

قرص شیکوریدین قرص شیکوریدین یک داروی مصرفی خوراکی است که به عنوان یک ضدتشنج مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو ... ادامه مطلب