بهداشت و درمان

دیمیتر

دیمیتر

دیمیتر دیمیتر زنی است که یادآور زمین بود. زن و زمین از گذشته های دور همراه بوده اند. دیمیتر کهن ... ادامه مطلب
قاووت چهل گیاه

قاووت چهل گیاه

قاووت چهل گیاه قاووت که در لهجه کرمانی «قووتو» نامیده می‌شود، نوعی فرآورده غذایی سنتی کرمان است که از مخلوط ... ادامه مطلب
قاووت چهل گیاه x بخوانید...