موسیقی

ساز سرنا

ساز سرنا

ساز سرنا در کشور ما این ساز تحت عناوین نظیر به زرنا – ذرنا – ذورنا نامیده می شود. ساز ... ادامه مطلب
ساز قیچک

ساز قیچک

ساز قیچک قِـیچَک یا غیژک یکی از سازهای زهی در موسیقی ایرانی است که مانند کمانچه با آرشه نواخته می‌شود. ... ادامه مطلب
ساز قیچک x بخوانید...