قرص شیکوریدین در دوران شیردهی

قرص شیکوریدین

قرص شیکوریدین

قرص شیکوریدین قرص شیکوریدین یک داروی مصرفی خوراکی است که به عنوان یک ضدتشنج مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو ... ادامه مطلب
قرص شیکوریدین x بخوانید...