لیچی در ایران

لیچی

لیچی

لیچی لیتچی : Lycheeاین میوه که مخصوص مناطق گرمسیری و حاره است اصالتا بومی جنوب چین می باشد.ابعاد این میوه ... ادامه مطلب
لیچی x بخوانید...