مخدر کتامین چیست

کتامین چیست

کتامین چیست کتامین چیست نوعی داروی بیهوشیدیفنوکسیلات مینو است، این دارو در سال 1963 به عنوان جایگزینی برای فن‌سیکلیدین و ... ادامه مطلب
کتامین چیست x بخوانید...