مزاج دموی بلغمی

مزاج دموی

مزاج دموی

مزاج دموی افراد دموی مزاج هیکل درشت و بدنی عضلانی دارند و لاغر نیستند. پوستی سرخ و سفید رنگ دارند. ... ادامه مطلب
مزاج دموی x بخوانید...