مضرات قوتو خشخاش

قوتو خشخاش

قوتو خشخاش

قوتو خشخاش قاووت، که در لهجه کرمانی به آن قُووِتو و در بعضی از لهجه‌ها قُوَّتو، قُویت یا قُبیت و ... ادامه مطلب
قوتو خشخاش x بخوانید...