معنی مازوخیسم چیست

معنی مازوخیسم چیست x بخوانید...