نحوه صحیح قلمه زدن شفلرا

قلمه زدن شفلرا + فیلم x بخوانید...