نحوه ی قلمه زدن گل آگلونما

قلمه زدن آگلونما x بخوانید...