هوو شدن شکنجه است

هوو شدن نی نی سایت

هوو شدن نی نی سایت

هوو شدن   هَوو به زنی اشاره دارد که شوهرش با زن یا زنان دیگری نیز ازدواج کرده‌است. چنین اصطلاحی در وضعیت چندزنی به کار می‌رود. ... ادامه مطلب
هوو شدن نی نی سایت x بخوانید...