واحد پول آذربایجان در جدول

واحد پول آذربایجان

واحد پول آذربایجان

واحد پول آذربایجان مانات، ارز رسمی جمهوری آذربایجان است. مانات برابر با ۱۰۰ گپیک(Qapik) تقسیم می شود. علامت اختصاری مانات با کد الفبایی AZN، ... ادامه مطلب
واحد پول آذربایجان x بخوانید...