وزن سگ باست هوند

خصوصیات سگ باست هوند x بخوانید...