وزن نژاد بوردر کولی

خصوصیات سگ بوردر کولی x بخوانید...