ویژگی جلیقه ضد گلوله

لباس ضد گلوله سگ x بخوانید...