و پایداری

دعای عهد ، تجدید بیعت با حضرت حجت ، و پایداری x بخوانید...