یدوکینول

یدوکینول

یدوکینول

یدوکینول قرصیدوکینول در درمان آمیب روده ای تاثیر گذار می باشد. آمیب در واقع انگلی است که در روده انسان ... ادامه مطلب
یدوکینول x بخوانید...